VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Seosko domaćinstvo ponude

Mons Product

Seosko domaćinstvo

Mons Produkt, je farma alpskih koza sa mljekarom za preradu kozjeg mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda vrhunske kvalitete. Nalazi se na planini Očauš, opština Teslić, 60-ak km udaljena od Banja Luke. Koze pasu na pašnjacima od 800 do 1200 m n/v, što njihovom mlijeku daje izuzetan kvalitet. Sama proizvodnja kao i smještaj koza je na 860m n/v.