VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Restorani ponude

Izletište Tešendići

Restorani

Izletište "Tešendić" nalazi se u selu Donja Lupljanica, u manjoj šumovitoj dolini potoka Korijana. Akumulacijama su formirana tri manja jezera, od kojih su dva u sastavu izletišta. Jezera su pretvorena u ribnjake ubacivanjem šarana i amura, a na obali ribnjaka nalazi se manji drveni objekat – „kijer“ i manja platforma za pecanje. Izletište posjeduje i čamce za vožnju po jezeru i pecanje.