VIP O nama Opštine i18n

Turističko-poslovna
društvena mreža!

Sve ponude u Derventa

Izletište Tešendići

Restorani

Izletište "Tešendić" nalazi se u selu Donja Lupljanica, u manjoj šumovitoj dolini potoka Korijana. Akumulacijama su formirana tri manja jezera, od kojih su dva u sastavu izletišta. Jezera su pretvorena u ribnjake ubacivanjem šarana i amura, a na obali ribnjaka nalazi se manji drveni objekat – „kijer“ i manja platforma za pecanje. Izletište posjeduje i čamce za vožnju po jezeru i pecanje.

Mons Product

Seosko domaćinstvo

Mons Produkt, je farma alpskih koza sa mljekarom za preradu kozjeg mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda vrhunske kvalitete. Nalazi se na planini Očauš, opština Teslić, 60-ak km udaljena od Banja Luke. Koze pasu na pašnjacima od 800 do 1200 m n/v, što njihovom mlijeku daje izuzetan kvalitet. Sama proizvodnja kao i smještaj koza je na 860m n/v.